Sosyo-video 12: Divine Mercy Sunday

Posted on: Apr 20, 2020

SOSYO-VIDEO 12: DIVINE MERCY SUNDAYNi Clarence M. BatanDiyos ngAwa, Diyosng paghilomTiwala'y lubos.

Posted by Clarence M. Batan on Saturday, April 18, 2020

SOSYO-VIDEO 12: DIVINE MERCY SUNDAY
Ni Clarence M. Batan

Diyos ng
Awa, Diyos
ng paghilom
Tiwala’y lubos.

Post Archive