Biographical Narrative

Dr. Clarence M. Batan, PhDClarence M. Batan, PhD, is a Filipino sociologist whose academic training, research works, teaching experience, and community-based advocacies reflect wide-ranging yet focused interests. Such interests are on (a) disadvantaged children and youth (Filipinos and Global South counterparts) specifically along the realms of education-employment nexus; (b) the demands and challenges of teaching Sociology as a social science, profession, and as way of life; and (c) the translation of social research into creative forms for discussion, and policy/program development. Clarence who is better known as “Yayet” among his family and colleagues, is a Professor of Sociology at the Faculty of Arts and Letters, a former director of the Research Center on Culture, Education, and Social Issues (RCCESI), now known as the Research Center for Social Sciences and Education (RCSSED) at the University of Santo Tomas (UST) (Manila, Philippines). In his earlier years as a student of sociology, Clarence was first exposed to the grounded and problematic realities of growing-up and transitional issues of Filipino children and youth through his trainings at University of Santo Tomas (AB Sociology, 1995) and the University of the Philippines (MA Sociology, 1999). These found interests of Clarence are reflected in his almost 25 years of ethnographic research within the fishing barangays of Talim Island and Binangonan, Rizal which since 2005 has expanded to include selected barangays in Manila, and two distinct locales in the province of Laguna namely, Calamba City and Bay. Utilizing the life histories of children and youth as research oars to navigate and understand the vast lake of their social lives, Clarence’s dissertation on “istambays” at Dalhousie University (PhD Sociology, 2010) in Halifax, Nova Scotia, Canada, and his further research trainings at Brown University (Research Fellow, 2012 & Visiting Fellow for International Studies, 2013) in Providence, Rhode Island, USA, generated a novel concerned with the conceptual and methodological approach to understanding the phenomenon of “waithood” among Filipinos, not simply as an individualized trouble but also as a shared issue intertwined along education-employment structural nexus. This istambay research under the project name The Social Investigation in the Lives of Istambays in the Philippines (SILIP), was funded in 2013 by the Commission on Higher Education (CHED), University of Santo Tomas (UST), and Philippine Higher Education Research Network (PHERNET) or CHED UST PHERNET program envisioned to continuously contribute and challenge the policy debates and discourse on youth transitional issues, specifically on issues of human capital development and employment.

See More 

Updated: April 3, 2018


 

Maikling Biograpiya ni Doc Yayet

Si Dr. Clarence M. Batan, PhD in Sociology, ay isinilang at lumaki sa Binangonan, Rizal. Mas kilala siya sa palayaw na “Yayet” ng kanyang pamilya, mga mahal sa buhay at mga malalapit na kaibigan.

Nagtapos siya ng elementarya sa Binangonan Elementary School bilang valedictorian. Sa Binangonan Catholic High School, na ngayon ay Binangonan Catholic College (BCC), si Yayet ay hinubog bilang isang lider-estudyante, declaimer, manunula, mananalumpati at manunulat ng mga tula’t sanaysay. Kabahagi ng samu’t saring awards, siya rin ay nagtapos bilang valedictorian sa BCC noong 1991. Sa BCC rin niya sinimulan ang mga proyektong pampamayanan, pang-kabataan at pang-kalikasan sa pamamagitan ng organisasyong, PUNLA: Kabataan Para sa Kalikasan.

Noong 1995, nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Sociology sa University of Santo Tomas (UST) bilang Magna Cum Laude kasama ang lahat ng university awards na ibinibigay sa isang UST student. Nakamit niya ang Benavides Award for Civic Achievement, ang Quezon Award for Outstanding Leadership at ang Rector’s Award for Academic Excellence. Dahil dito, ipinagkaloob kay Yayet ang pinakataas na UST student award, ang Santo Tomas Aquinas Award for Exceptionally Outstanding Performance. Sa pareho ring taon, itinuring siyang One of the Ten Outstanding Students of the Philippines na ipinagkaloob ng dating Pangulo Fidel V. Ramos sa Malacañan Palace. Nagtapos siya ng Masters of Arts in Sociology sa University of the Philippines (UP), Diliman, Quezon City kung saan ang kanyang thesis na tungkol sa buhay ng mga piling kabataan sa isla ng Talim ay ginawaran ng best thesis award, ang Lourdes Lontok Award for using Gender-sensitive and Creative Methodologies ng Center for Women’s Studies, UP. Ito ang nagbigay inspirasyon upang ilathala niya ang kanyang unang libro na pinamagatang, TALIM: Mga Kuwento ng Sampung Kabataan (2000).

See More

Updated: April 3, 2018


IMG_2391_edited

Ang Aking Kredo sa Buhay

Ni Clarence M. Batan

Mananatili akong simple sa lahat ng aking balakin. Ipagsasaya ko ang bawat umuusbong na ideya mula sa obserbasyon at karanasan. Matapat kong susuriin ang kalidad ng aking pakikitungo sa kapwa. Titingnan ko silang kabahagi ng mundo, kasamang anak ng Maykapal na di inuuri sa wika, kulay, anyo, yaman, natapos na pormal na edukasyon, kasarian, o anumang pinanghahawakang paniniwala.

Lilingon ako nang may pagkilala’t pasasalamat sa aking pinagmulan: mga magulang, kamag-anak, guro sa paaralan o sa malawak na pamantasan ng pakikipag-kapwa. Maluwag kong isusuko ang silakbo ng damdamin. Ilalaan ko ang aking enerhiya sa lubos na pagkilala sa sarili. Tutuklasin ko ang karunungan sa likod ng problema, hamon, tukso at mga panlilinlang. Na sa krusyal na panahon ng pagdedesisyon, ang piliin ko ay ang tamang – hindi nililipasan ng panahon sapagkat sumusunod prinsipyo nang natural na pagdaloy ng buhay.

See More

Setyembre 2, 1999
4:30 ng hapon
Ibalong Centrum, Legaspi City, Philippines


Related E-Articles (Click image to view.)

 

Dal feature CMB

 

 

 

 

 

IDRC feature CMB

 

 

 

 

TomasinoWeb feature CMB

 

 

 

 

 

 

UP library feature CMB

 

 

 

 

 

 

 


Downloads:

Ang Kredo Ng Aking Buhay
My Curriculum Vitae

Post Archive