Sosyo-Video 11: Biyernes-COVID

Posted on: Apr 13, 2020

SOSYO-VIDEO 11: BIYERNES-COVIDNi Clarence M. BatanBiyernes SantoNgayong taonCOVID tinaloNg Poon!*Mas lakasan po natin ang dasal, mas taimtim, mas wagas, mas malalim. Habang inaalala po natin ang pagkamatay ng Poong Hesus sa krus!

Posted by Clarence M. Batan on Thursday, April 9, 2020

SOSYO-VIDEO 11: BIYERNES-COVID
Ni Clarence M. Batan

Biyernes Santo
Ngayong taon
COVID tinalo
Ng Poon!

*Mas lakasan po natin ang dasal, mas taimtim, mas wagas, mas malalim. Habang inaalala po natin ang pagkamatay ng Poong Hesus sa krus!

Post Archive