Sosyo-Video 9: U.S.A. at COVID-19

Posted on: Apr 13, 2020

SOSYO-VIDEO 9: U.S.A. AT COVID-19Ni Clarence M. BatanAng U.S.Tulad natinHirap danasSamo'y dalangin.*Para sa lahat ng kapwa-Pilipinong nasa USA, sa North America, panalangin at pagmamahal po sa ating lahat.

Posted by Clarence M. Batan on Sunday, April 5, 2020

SOSYO-VIDEO 9: U.S.A. AT COVID-19
Ni Clarence M. Batan

Ang U.S.
Tulad natin
Hirap danas
Samo’y dalangin.

*Para sa lahat ng kapwa-Pilipinong nasa USA, sa North America, panalangin at pagmamahal po sa ating lahat.

Post Archive