Sosyo-Video 8: Palaspas-Covid

Posted on: Apr 13, 2020

SOSYO VIDEO 8: PALASPAS-COVIDNi Clarence M. BatanPalaspas ngMundong maySakit, pangGising-gabay.

Posted by Clarence M. Batan on Saturday, April 4, 2020

SOSYO VIDEO 8: PALASPAS-COVID
Ni Clarence M. Batan

Palaspas ng
Mundong may
Sakit, pang
Gising-gabay.

Post Archive