Sosyo-video 7: Henyo

Posted on: Apr 3, 2020

SOSYO-VIDEO 7: HENYO
Ni Clarence M. Batan

Henyo tayong
Lahat, himig
Ng mundong
Mulat-Kislap!

*Isang pagkilala sa tapang, talento, talas, at tamis ng kontribusyon ng aking Kuya Henry Soleta Tenedero na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. MALIGAYANG ARAW PO NG PAGSILANG sa una kong employer sa pagtatag ng “Philippine Center for Learning and Teaching Styles”, 25 taon na ang nakaraan. Mabuhay at padayon po! – Yayet

Post Archive