Karapatan ng Tao sa Panahon ng COVID-19

Posted on: Apr 3, 2020

KARAPATAN NG TAO SA PANAHON NG COVID-19
NiĀ Clarence M. Batan

Ang sarap pakinggan nito,
Nakakabuhay kung babasahin,
Lalo sa panahong nakakalito –
Ito sana ang bigyang-pansin.

Hindi mura, galit, pananakot.
Kundi isip, puso at diwang
Tunay ang paglilingkod
Para sa bayang hikahos.

Sa panahon ng COVID-19
Di suspendido, di kanselado
At lalong di dapat limutin –
Mga KARAPATAN NG TAO.

Link para sa Filipino version.
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=tgl

Link para sa English version.
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Post Archive