Tambayani

Posted on: Mar 28, 2020

"TAMBAYANI" – ang proseso ng pagtambay para sa bayan; konseptong mula sa karanasang dulot ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) dahil sa COVID-19 pandemic. Ang buong mundo ay nakakaranas ng COVID-19 ngunit sa Pilipinas, ang "tambayani" ay lokal na konseptong halaw at gawa-gawa para hikayatin ang maraming tumambay muna sa kanya-kanyang bahay. Ito ay pangyayaring ang dating hinuhusgahang katawagan – ang "is/tambay" – ay nabigyang buhay para sa ikabubuti ng bayan at lipunan. Isa na namang dimensyon ng konseptong "is/tambay" na salitang inangkin na nating mga Pilipino; na aktibong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Kaya para sa ating mga "tambayani", pwede na tayong kumanta ng "Bayan Ko" ni Jose Corazon de Jesus (Tagalog version) dahil hindi na "pabigat" sa bahay. Handog ko ito sa aking Daddy/Dada Israel Cabildo Batan na labas pa rin nang labas sa aming Batong Bahay. Dada, TAMBAYANI muna. Sa bahay na mag-inom po. Kausapin ang iyong asawa, ang aking Mama Violeta Mechilina Batan kahit inis ka. Magsakripisyo po tayo, maging TAMBAYANI, para sa bayan. Huwag pasaway, baka bawasan ko allowance sige ka! Mahal ko kayong dalawa. Huwag mag-away! Magmahalan!

Posted by Clarence M. Batan on Thursday, March 26, 2020

“TAMBAYANI” – ang proseso ng pagtambay para sa bayan; konseptong mula sa karanasang dulot ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) dahil sa COVID-19 pandemic. Ang buong mundo ay nakakaranas ng COVID-19 ngunit sa Pilipinas, ang “tambayani” ay lokal na konseptong halaw at gawa-gawa para hikayatin ang maraming tumambay muna sa kanya-kanyang bahay. Ito ay pangyayaring ang dating hinuhusgahang katawagan – ang “is/tambay” – ay nabigyang buhay para sa ikabubuti ng bayan at lipunan.

Isa na namang dimensyon ng konseptong “is/tambay” na salitang inangkin na nating mga Pilipino; na aktibong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay.

Kaya para sa ating mga “tambayani”, pwede na tayong kumanta ng “Bayan Ko” ni Jose Corazon de Jesus (Tagalog version) dahil hindi na “pabigat” sa bahay.

Handog ko ito sa aking Daddy/Dada Israel Cabildo Batan na labas pa rin nang labas sa aming Batong Bahay. Dada, TAMBAYANI muna. Sa bahay na mag-inom po. Kausapin ang iyong asawa, ang aking Mama Violeta Mechilina Batan kahit inis ka. Magsakripisyo po tayo, maging TAMBAYANI, para sa bayan. Huwag pasaway, baka bawasan ko allowance sige ka! Mahal ko kayong dalawa. Huwag mag-away! Magmahalan!

Post Archive