Sosyo-video 1: Frontliners

Posted on: Mar 28, 2020

SOSYO-VIDEO 1: FRONTLINERSNi Clarence M. BatanHangin malamigAraw sikatDaan tahimikMay lingap.*Pagkilala sa mga FRONTLINERS sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Posted by Clarence M. Batan on Tuesday, March 24, 2020

SOSYO-VIDEO 1: FRONTLINERS
Ni Clarence M. Batan

Hangin malamig
Araw sikat
Daan tahimik
May lingap.

*Pagkilala sa mga FRONTLINERS sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Post Archive