Pasko ng Pagkabuhay sa Panahon ni Duterte

Posted on: Apr 19, 2017

17971975_1305650379511341_6064889021854983954_oNi Clarence M. Batan

Dahil kay Duterte
Nagulantang ang bansa
Tungkol sa buhay at patay.
Binuhay ni Duterte
Ang mga patay na
Damdamin at hinamon
Ang isip, kung talaga bang
Mahalaga ang buhay?
Kinurot ang puso’t
Binatukan ang ulong
Lulong sa droga
Ng iba’t ibang mukha
Ng kahirapan.17966346_1305650372844675_6891936852980518502_o
Kahirapang maraming
Pinapatay.
Kahirapang dahilan
Kung bakit, minsan,
May pumapatay.
Sa ganang akin,
Ang kahirapan ng
Buhay ay ugat ng
Kawalan ng katarungan
Sa lipunang ang
Mga batas at karapatan
Ay para lamang
Sa iilan.
May katarungan ba
Sa bawat pagpatay
O mas makatarungang
Mamatay sa panahong
Parang wala nang halaga
Ang buhay?
Walang katarungan
Sa anumang pagpatay
At mas makatarungang
Mabuhay sa lipunang
Ang bawat isa,
Pinahahalagahan.
Iba nga ang pagpatay
Sa pagkabuhay.
Kaya tuloy ang
Pagninilay.
Mabubuhay ba
Ang mga patay?
O mamamatay ba
Ang mga buhay?
Sa panahon ni Duterte.

 

***Nilikha sa KFC, E. Rodriguez | April 15, 2016 | Sabado de Gloria | 6:15 ng umaga
***Mga litrato ay kuha mula sa Barasoain Church, Malolos Bulacan

See Facebook post

Post Archive