BATONG BAHAY

Posted on: Apr 4, 2016

Music: Neo Hernandez
Lyrics: Clarence M. Batan

Kalyo sa palad (Callused palm)
Ng Daddy kong salat (of my unfortunate Daddy)
Ang kumalinga’t (Were the hands that cared)
Nagtiyagang nagsikap (With faith and industry)
Ang Mama kong dahop (My indigent Mama)
Sa yaman ay kapos (Who is also poor)
Ngunit ang loob (But whose innerself)
Ay bukal (Is filled)
Ng pagmamahal (With love.)

Doon sa bahay naming (In our home)
Tagpi-tagpi’t walang ganda (Made of patched up materials, not beautiful)
Hamon ng hirap ay (Challenges of poverty)
Naglatag ng aral at pag-asa. (Teach lessons and hope)

Kahit na kulang (Even if inadequate)
Pagkain sa pinggan (Food in the plate)
Sa eskuwelahan (In schools)
Binuhos ang puhunan (You’ve invested)
Pamana po ito (This is the legacy)
Ng mga magulang ko (Of my parents)
Bilang kalasag (To serve as shield)
Sa hamon ng buhay (From the challenges of life)

Ngayon ang bahay namin (Now our house)
Konkreto na, mga dingding (Is made of concrete walls)
Bato ang nagsasaysay (The metaphor of stone narrates)
Mahirap man ay nagtatagumpay (Even the poor could be successful.)

Ito ang kuwento ng (This is the story)
Aming batong bahay (Of our stone house)
Na patuloy na (Continuing)
Nagtuturo ng aral (To teach lessons)
Ang aming bahay (Our house)
Tahanan ang taglay (Builds the home in us)
Bilang kalasag (To serve as shield)
Sa hamon ng buhay. (From the challenges of life)

At Rocy and Mark’s place
October 12, 2009
12:58 PM

Post Archive