HINDI LAHAT

Posted on: Apr 4, 2016

ni Clarence M. Batan

Hindi lahat ng mga kabataan ay
nakapag-aral o nag-aaral.
Hindi lahat ng kabataan na nag-aaral ay
nakakapagtuloy ng pag-aaral.
Hindi lahat nang nagtatrabaho ay nag-aral.

Hindi lahat nang nag-aral ay may trabaho.
Hindi lahat nang nag-aral ay may trabahong
ginagamit ang kanilang pinag-aralan.
Hindi lahat ng istambay ay
tamad at ayaw magtrabaho.
Hindi lahat nang humahanap ng
trabaho ay nakakakita nito.
Hindi lahat ng kabataan ay
gustong umasa sa kanilang mga magulang.
Hindi lahat ng kabataan ay masaya
kapag nakikita nilang nahihirapan
ang kanilang mga magulang.
Hindi lahat ng kabataang nakagawa ng
maling desisyon sa kanilang
buhay ay ayaw ng pagbabago.

Saan, kailan at sa paanong paraan
Mabibigyang-solusyon ang mga
Suliraning transisyon ng
Kabataang Pilipino?

Hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga sarili.
Hindi lamang sa palagiang tulong ng
kanilang mga magulang at mga kapamilya.
Hindi lamang sa pagmamalasakit ng pamayanan.
Hindi lamang sa polisiya at batas.
Subalit higit sa lahat, ang pagtangan ng
Kalidad ng pag-iisip —
Na may kakayahang intindihin ang proseso’t sumuri
Sa mga istrakturang depekto ng mga isyung ito –
Na kung saan ang bukang-liwayway ng perspektibong ito
Ay magsisilang ng bagong henerasyong
Makikipagtulungan sa dating henerasyon

Upang baguhin ang kasalukuyan.
Nang ang di pagkakapantay-pantay sa lipunan
Di man mawala nang tuluyan ay maibsan nang labis –
Upang ang susunod na henerasyon ay
Hindi na magkukwento ng naratibo ng hirap ng Kanilang mga magulang.

Sa halip, ang ibubunyag ay
Kwento ng pag-asa, pagmamahalan at tulungan.
Ang salaysay kung paano ang nakararaming
Karaniwang pamilyang Pilipino ay nakaalpas
Sa tanikala ng kahirapan.

Hindi lahat ng pangarap ay natutupad.
Ngunit sana, ang mga kataga sa tulang ito ay
Hingahan ng Maykapal –
Upang magkabuhay.

 

 

 

 

 

Post Archive