Welcome!
My intention in having this website is not to advertise myself or my work, but to examine how many of those who have access to the Internet get to discover my existence. To date, I have a good number of online interactions as by-products of this website.

One was with an undergraduate student of the University of Santo Tomas (Manila, Philippines) who discovered my research works through googling. He was writing a thesis about the media and the Filipino youth and sought my help on the subject matter. read more>>

“Sa Ugoy Ng Duyan”

Sa gitna ng COVID-19 pandemic, ito ay para sa lahat ng FRONTLINERS at lahat ng NANAY sa buong-mundo. Isang handog-musika ng pasasalamat sa inyong sakripisyo’t pagmamahal – na kahit sa […]

SAAN KA MAN NAROON

Isang awit gamit ang aking soprano recorder para sa mga nami-miss na ang mga mahal sa buhay! Kahit sa musikang ito, madama ninyong mahal ko kayo! SAAN KA MAN NAROONMusic […]

2020: Twenty-Twenty, Ulit-Ulit, Makulit

Unang tulang-FB post para sa 2020.